สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ Pico Finance

จะเป็นสินเชื่อที่มีใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น วงเงินรวมทุกๆสัญญาจะอยู่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยรวมค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 36%ต่อปี

หลักประกันมี ( ใช้คนค้ำ, จดจำนองที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ ) วางเป็นประกัน ( สมุดทะเบียนรถยนต์/ จักรยานยนต์ หรือ ไม่มีก็ได้   แล้วแต่ผู้กู้กำหนดเอง สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และ มีภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัดและมีความสามารถในการชำระหนี้

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ พ่อค้า แม่ค้า สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เงินกู้ในระบบ ดอกถูกและเป็นธรรม เพื่อรายย่อยๆ ในทุกๆ ท้องถิ่น ทางเลือกใหม่ที่แทนการกู้นอกระบบ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ปล่อยเงินกู้ถูกกฏหมาย นอกจากลูกค้าจะเป็นคนในพื้นที่แล้วซึ่งง่ายต่อการบริหารกิจการ

ยิ่งวงเงินสูงก็ทั้งต้นและดอกก็จะลดลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้น

การกู้เพื่ออุปโภค บริโภค (ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น )ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยายาบาลต่างๆ  ค่าเทอม ค่างวดรถ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ( ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ) ลักษณะคล้ายคลึงกับระบบการเงินธนาคาร เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและต้องดำเนินงานตามเงื่อนไขตามที่กระทรวงการคลัง (สศค.)ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนด วงเงินรวมทุกๆสัญญาจะอยู่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยรวมค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 36%ต่อปี ซึ่งแน่นอนว่า เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และ มีภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัด สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ Pico Finance

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *